Thursday, January 26, 2012

Az-zariyat: 47 = Big Bang Theory

And the heaven We built with Our own powers (aydin) and indeed We go on expanding it (musi'un).1

Dan langit itu Kami bina dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.

Ayat di atas merumuskan teori Big Bang yang menyatakan bahawa alam semesta ini bermula dengan suatu letupan dan terus berkembang dari semasa ke semasa.


Tetapi terdapat sedikit perbezaan tafsiran terhadap ayat ini. Jadi sesiapa yang arif dalam bahasa arab tolong bantu. Ada yang menafsirkan seperti di atas dan ada juga tafsiran yang menyebut "Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga."

No comments: